Suma: 0,00 

KrepšelisApmokėjimas

Pristatymas, mokesčiai ir nuolaidos pridedami kitame žingsnyje.

Jūsų krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

Parduotuvė
DRAUGAUKIM

SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB „Ostas”, buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, LT-03228, Vilnius, įmonės kodas – 301864716, PVM mokėtojo kodas – LT100004314615. Pardavėjo kontaktinis tel. Nr. +37052305309, el.p. info@ostas.lt .

1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.ostas.lt

1.3. Pirkėjas – asmuo (fizinis/juridinis), užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje, adresu www.ostas.lt, kuris yra sulaukęs ne mažiau nei 18 m.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

1.5. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuris pateikiamas tinklalapyje adresu www.ostas.lt ir kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų.

1.6. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt .

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt .

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką.

2.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pažymi varnele „Sutinku“ ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“. Pirkimo ir Pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą šioje www.ostas.lt Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Tam, kad būtų patvirtintas pateiktų duomenų teisingumas registruojant Paskyrą Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt , Pirkėjui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo prašoma patvirtinti pateiktus duomenis.

2.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt , taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę:

a) Pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt , vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

b) Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt ir grąžinti / pakeisti įsigytas prekes, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos Lietuvos teisės aktų ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pirkėjui nusprendus atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir apie tai informavus Pardavėją, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą Taisyklių 8 skirsnyje skyriuje numatyta tvarka.

c) Grąžinti ar pakeisti įsigytas nekokybiškas prekes, kai grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas), pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis Lietuvos teisės aktų ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja:

a) Saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Paskyros duomenų.

b) Užtikrinti, kad visi pirkimo metu pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

c) Sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.

d) Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą.

e) Laikytis kitų Lietuvos teisės aktuose bei šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas turi teisę:

a) Pildyti, pašalinti ar koreguoti bet kokią informaciją Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt .

b) Atšaukti užsakymą, jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau neįmanoma pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu adresu ir su Pirkėju nepavyksta susisiekti per 14 dienų nei telefonu, nei el. paštu. Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir prekės grąžinamos atgal Pardavėjui. Pardavėjas tokiu atveju turi teisę išskaičiuoti iš apmokėtos sumos pristatymo ir prekių paruošimo kaštus.

c) Nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt įsigytos prekės, apie tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią prekę, tačiau Pirkėjui atsisakius pakeisti užsakyme numatytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.

d) Apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektroninės parduotuvės www.ostas.lt paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

a) Sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės www.ostas.lt paslaugomis.

b) Pristatyti įsigytas prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

c) Nuolat tobulinti Elektroninės parduotuvės www.ostas.lt funkcijas, sekti, kad joje pateikiama informacija būtų tiksli, tačiau Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atakos prieš informacines sistemas, viruso ar kitos programinės įrangos ar technologiškai žalingos ar kenksmingos medžiagos, kuri gali paveikti Elektronine parduotuve besinaudojančių asmenų kompiuterius, IT įrangą, duomenis.

UŽSAKYMAS

5.1. Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt užsakymo pateikimo momentu yra galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas kaip įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės susisiekti su Pirkėju, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos bus grąžintos Pirkėjui. Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Prekės kaina gali padidėti susumavus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo.

5.2. Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:

a) užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą slaptažodį;

b) nesiregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo adresą ir kitus prašomus duomenis.

5.3. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.

APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

6.1. Už prekes atsiskaitoma elektronine bankininkyste arba atliekant tiesioginį pavedimą.

6.2. Už prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdų:

a) elektronine bankininkyste (naudojantis atsiskaitymų sistema Paysera mokėjimai.lt);

b) bankiniu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, mokėjimo paskirties laukelyje Pirkėjas privalo nurodyti savo užsakymo numerį (pvz.: #1234);

c) pirkėjui nesumokėjus per 24 valandų terminą išankstiniu banko pavedimu ar naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Prekės ruošiamos ir išsiunčiamos tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.

6.4. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą-faktūrą elektronine forma.

6.5. Pirkėjui apmokant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje bankiniu pavedimu iš užsienio šalių ir vėliau grąžinus prekes, gali būti taikomi banko nustatyti papildomi mokesčiai už bankinį pavedimą. Šias su bankiniu pavedimu susijusias papildomas išlaidas apmoka Pirkėjas.

PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt , pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

7.2. Prekes pristatome Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

7.3. Į kitas užsienio šalis pristatome tik atskiru susitarimu ir už papildomą mokestį. Norėdami užsakymą gauti užsienio šalyje, prašome susisiekti su mumis info@ostas.lt arba +37069911199.

7.4. Prekes pristatome be krovos darbų Jūsų nurodytu adresu. Pristatymui – būtinosios sąlygos:
a) Privažiavimui prie objekto reikalingas asfaltuotas kelias arba žvyrkelis.
b) Turi būti pakankamai vietos įvažiuoti ir išsikrovus išvažiuoti krovininei mašinai.
c) Padėklai su prekėmis nuleidžiami su liftu ir, jeigu danga leidžia, rankiniu vežimėliu ištraukiami ne toliau kaip 1 metras nuo krovininės mašinos.
d) Kitų krovos darbų vairuotojai neatlieka, t. y. neperveža palečių su prekėmis į kitas klientų nurodytas vietas (sandėliukus, garažus ir pan.)
e) Pristatymo kaina priklauso nuo prekės svorio ir tūrio, todėl bendrą užsakymo pristatymo kainą sužinosite prieš užsakymo apmokėjimą. Už prekių pristatymą į Kuršių neriją imamas papildomas mokestis. Mokesčio dydį atsiųsime Jums el. paštu.

7.5. Pristatymas Lietuvoje:

a) Pristatymas į namus, darbą ar kitu nurodytu adresu per DPD kurjerį. Jei užsakymo suma viršija 70 EUR, pristatymas NEMOKAMAS. Kitais atvejais – nuo 4.99 EUR.

b) Pristatymas į DPD Pickup paštomatą. Jei užsakymo suma viršija 70 EUR, pristatymas NEMOKAMAS. Kitais atvejais – 2.99 EUR.
DPD Pickup paštomatu užsisakyti galima tik tas prekes, kurios atitinka dydžio (61 x 43 x 36 cm) bei svorio (iki 30 kg) apribojimus.

c) Pristatymas į Kuršių Neriją naudojantis kurjerio paslaugomis apmokestinamas papildomai + 22 €.

e) Jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje – pristatymo terminas 2 – 4 darbo dienos. Jei užsakytos prekės sandėlyje nėra – pristatymo terminas 1 – 4 savaitės.

7.6. Pristatymas Latvijoje:

a) Pristatymas į namus, darbą ar kitu nurodytu adresu per DPD kurjerį. Jei užsakymo suma viršija 99 EUR, pristatymas NEMOKAMAS. Kitais atvejais – nuo 7.99 EUR.

b) Pristatymas į DPD Pickup paštomatą. Jei užsakymo suma viršija 99 EUR, pristatymas NEMOKAMAS. Kitais atvejais – 5.99 EUR.
DPD Pickup paštomatu užsisakyti galima tik tas prekes, kurios atitinka dydžio (61 x 43 x 36 cm) bei svorio (iki 30 kg) apribojimus.

c) Jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje – pristatymo terminas 4 – 5 darbo dienos. Jei užsakytos prekės sandėlyje nėra – pristatymo terminas 2 – 4 savaitės.

7.7. Pristatymas Estijoje:

a) Pristatymas į namus, darbą ar kitu nurodytu adresu per DPD kurjerį. Jei užsakymo suma viršija 149 EUR, pristatymas NEMOKAMAS. Kitais atvejais – 9.99 EUR.

b) Pristatymas į DPD Pickup paštomatą. Jei užsakymo suma viršija 149 EUR, pristatymas NEMOKAMAS. Kitais atvejais – 7.99 EUR.
DPD Pickup paštomatu užsisakyti galima tik tas prekes, kurios atitinka dydžio (61 x 43 x 36 cm) bei svorio (iki 30 kg) apribojimus.

c) Pristatymas į Estijos salas naudojantis kurjerio paslaugomis apmokestinamas papildomai + 18 €.

d) Jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje – pristatymo terminas 4 – 5 darbo dienos. Jei užsakytos prekės sandėlyje nėra – pristatymo terminas 2 – 4 savaitės.

7.8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės.

7.10. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė). Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, kai prekes pristato kurjeris – surašyti pakuotės pažeidimų aktą, bei apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Pirkėjai, siuntas atsiėmę siuntų savitarnos terminaluose ir pastebėję neatitikimus, apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

7.11. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Netinkamas prekes Pirkėjas gali pakeisti ar grąžinti per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos.

8.2. Pakeisti ar grąžinti galima beveik visas prekes, jei jos nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės, nepraradusios prekinės išvaizdos ir turite įrodymus, patvirtinančius, kad prekės įsigytos Pardavėjo el. parduotuvėje (t.y. Pirkėjas pateikia užsakymo numerį arba sąskaitos-faktūros numerį). Pakeisti ir grąžinti negalima tų supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, kosmetika, vienkartinės kaukės, higienos reikmenys ir kt.).

8.3. Pagal sutartį pateiktos kokybiškos specialaus užsakymo prekės atgal nepriimamos ir kitomis nekeičiamos. Šią nuostatą Pardavėjas perėmė iš gamintojo – specialaus užsakymo prekės gaminamos tik pagal užsakymą konkrečiam Pirkėjui. Kitaip jomis neprekiaujama.

8.4. Keičiamos ar grąžinamos prekės privalo būti originaliose nepažeistose pakuotėse, turi būti nenuimtos ir nepažeistos jų etiketės, jos privalo būti tos pačios komplektacijos. Jei prekė nėra pilnai sukomplektuota, netvarkinga, pažeista jos pakuotė, turi aiškių panaudojimo žymių, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę sumokėtų pinigų.

8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.6. Norėdamas grąžinti Elektroninėje parduotuvėje įsigytą prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju telefonu +370 52305309 ar elektroniniu paštu info@ostas.lt ir suderinti grąžinimą.

8.7. Prekės grąžinamos į UAB “Ostas”, adresu Švitrigailos g. 11B, Vilnius.

8.8. Jei prekė grąžinama per kurjerių tarnybas, Pirkėjas privalo ją tinkamai supakuoti, kad prekė nebūtų pažeista siuntimo metu. Jei prekė bus pažeista siuntimo metu, Pardavėjas turi teisę prekės nepriimti.

8.9. Už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas perveda per 7 dienas nuo prekių grąžinimo dienos į Pirkėjo banko sąskaitą. Pinigai grąžinami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekę.

8.10. Kokybiškas prekes Pirkėjas grąžina savo sąskaita.

GARANTIJOS

9.1. Kiekvienos Elektroninės parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

9.2. Tam tikroms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose Elektroninėje parduotuvėje bei detalizuojamas prekės garantiniame talone.

9.3. Apie pastebėtą defektą prekės naudojimo metu prašome pranešti kontaktais, nurodytais šių Taisyklių 1.1. punkte. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus Pardavėjas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 15-45 darbo dienas nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje.

9.4. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:

a) prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės;

b) prekės nukentėjo dėl Force majeure (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).

9.5. Daugelį prietaisų, net ir pogarantiniu laikotarpiu, Pirkėjo prašymu ir už papildomą mokestį Pardavėjas gali patikrinti, sutaisyti, atnaujinti komplektaciją ir atlikti kitus priežiūros darbus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama UAB “Ostas” elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt , taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje www.ostas.lt . Perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

11.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.3. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės www.ostas.lt tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

11.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

11.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, geranoriškai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.